Tinh dầu, kích thích mọc tóc, giảm gãy rụng, chăm sóc tóc