cao bôi trĩ thanh mộc hương

Cao bôi trĩ thanh mộc hương

Cao lá trị trĩ, nứt gót chân, nhiệt miệng Thanh Mộc Hương